Regulamin - Spokojny Umysł
Darmowa Dostawa Od 199 zł ✨
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
product

Regulamin

Warunki korzystania ze sklepu internetowego Spokojny Umysł

Informacje ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Spokojny Umysł działającym pod adresem: www.spokojnyumysl.pl, który prowadzony jest Przez Sprzedawcę.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to Spokojny Umysł Łukasz Świstuń z siedzibą w Żorach, ul. Nowopszczyńska 28, o numerze NIP: 6511637411.

Kliencie — rozumie się przez to osobę fizyczną , posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Sklepie — rozumieć się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę po adresem internetowym www.spokojnyumysl.pl

Towarze lub Towarach — rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w sklepie.

Cenie — rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotówkach polskich i zawierają podatek Vat /są cenami brutto/. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

Dostawcy – rozumie się przez to wyspecjalizowana, firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru — rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Ogólne warunki korzystania ze sklepu

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są przez stronę https://www.spokojnyumysl.pl, możliwe jest również składanie zamówień telefonicznie lub osobiście.

Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie https://www.spokojnyumysl.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać

 • przeglądarkę internetową,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • włączoną obsługę plików Cookies,
 • aktywny adres e-mail.

Warunki i czas realizacji zamówienia

Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

 • wybraniu towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 • dodania ich do koszyka,
 • wybraniu sposobu zapłaty i dostawy,
 • podaniu niezbędnych danych do realizacji zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
 • kliknięciu przycisku ,,kupuję”.

Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy tj. od 1 do 3 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazał by się dłuższy niż podany na naszych stronach, skontaktujemy się z kupującym, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Należność za towar oraz koszty transportu mogą być regulowane w jednej z następujących form płatności:

 • przelewem,
 • płatnością online,
 • blikiem,
 • kartą płatniczą
 • za pobraniem przez kuriera jeśli ta opcja płatności jest dostępna.

W przypadku płatności przelewem na poleceniu przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy przesłać na rachunek bankowy w Banku.

Sklep może odmówić realizacji zamówienia i ją anulować, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby.

Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, sklep nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji. Sprzedawca dostarcza Klientowi towar objęty zamówieniem a na prośbę klienta wystawia fakturę VAT. Do wystawienia faktury VAT prosimy w polu z uwagami do zamówienia wpisać niezbędne dane. Dostawa zamówionego towaru odbywa się przez Wysyłkę towaru pod wskazany przez Klienta adres poprzez firmę kurierską, doliczany jest wtedy koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Możliwy jest również odbiór osobisty w punkcie sprzedaży, klient nie ponosi wtedy kosztów transportu.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm czy plomb naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

Płatności

Szybkie przelewy online przeprowadzone są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl lub PayU w zależności od wybranej opcji.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Zwrot oraz wymiana Towaru

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny /Dz.U. Nr 22 poz.271 z późn.zm./ Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wszelkie zwroty towaru wraz z dowodem zakupu należy wysłać niezwłocznie, na koszt Klienta, na adres:

SpokojnyUmysl.pl

Nowopszczyńska 28
44-240 ŻORY

Zwrot zapłaty za towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia odstąpienia od umowy wraz z towarem, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Gwarancja i reklamacja towaru

Zgodnie z ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego 2 dnia 27 lipca 2002r./Dz.U. Z 2002:. Nr 141/wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących Klientami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia Konsument o niej nie wiedział.

Reklamację należy składać w formie elektronicznej wysyłając na podany e-mail dostępny w sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze Wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeżeli wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Wszelkie zwroty towarów wraz z dowodem zakupu należy kierować na adres:

SpokojnyUmysl.pl

Nowopszczyńska 28
44-240 Żory.

Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Ochrona danych osobowych

Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.

Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Spokojny Umysł Łukasz Świstuń. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: kontakt@spokojnyumysl.p. lub: Inspektor Ochrony Danych Łukasz Świstuń, ul. Nowopszczyńska 28, 44-240 Żory.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (I) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (II) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; (III) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; (IV) jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (V) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie; (VI) w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu SpokojnyUmysl.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem, (VII) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu, (VIII) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.

Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001

Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku
z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018.